Samfundsmæssige konsekvenser


Underernæring har negative konsekvenser både for samfundet i form af øgede omkostninger til sundhedssystemet såvel som for den enkelte patient. Det er derfor til gavn for både den enkelte patient og det danske samfund, at en patient er velernæret både under og efter indlæggelse.

Underernæring er fortsat et underprioriteret område i det danske sundhedsvæsen.

Ifølge Sundhedsstyrelsen betyder underernæring, at patienter i gennemsnit er indlagt 3,4 dage mere end det ellers ville have været nødvendigt. Desuden bliver underernærede patienter indlagt oftere end andre patienter. 

De totale meromkostninger løber op i trecifrede millionbeløb. Disse omkostninger dækker meromkostninger for ekstra sengedage samt udgifter til behandling af komplikationer, re-operationer, flere konsultationer i almen praksis efter udskrivning samt øget hjemmehjælp.

Sundhedsstyrelsen vurderer, at sundhedsvæsenet vil kunne spare godt én mia. kr. årligt ved at håndtere problemet med underernæring.