Forebyggelse af underernæring


Det er derfor afgørende at forebygge underernæring og være særlig opmærksom på det i forbindelse med sygdom og operative indgreb, hvor kroppen kommer sig bedre og hurtigere ved god ernæringstilstand.

Fødevarer til særlige medicinske formål i form af fx ernæringsdrikke eller sondeernæring kan anvendes, når patienten ikke kan indtage tilstrækkelig almindelig kost ift. ernæringsbehov.

Korrekt anvendelse af fødevarer til medicinske formål reducerer sygdomskomplikationer og nedsætter både indlæggelsestiden og risiko for genindlæggelse. Der er således et etisk, helbredsmæssigt og samfundsøkonomisk incitament til at anvende fødevarer til medicinske formål i behandlingsforløbet.