Fakta om underernæring


Underernæring et overset problem

Underernæring forbundet med sygdom er et overset problem, der kan medføre voldsomme konsekvenser for borgeren og for samfundet som helhed.

Seneste tal viser, at ca. 40 pct. af patienterne på hospitalerne er underernærede, og at ca. 60 pct. af de ældre på landets plejehjem og i hjemmeplejen er i ernæringsmæssig risiko.

Korrekt anvendelse af fødevarer til medicinske formål reducerer sygdomskomplikationer og nedsætter både indlæggelsestiden og risiko for genindlæggelse.