Offentlige tilskud


Ernæringspræparater kan fås med tilskud. For at opnå tilskud skal det tilskudsberettigede præparat ordineres på de grønne recepter af egen læge som følge af svær sygdom eller alvorlig svækkelse.

Patienter med svær sygdom er typisk karakteriseret ved, at patienten ikke selv kan synke eller indtage almindelig kost. Alvorligt svækkede patienter konstateres ud fra en lægefaglig vurdering, når en patient ikke kan indtage tilstrækkelig mad selv til at dække behovet for næring.

Ernæringspræparater til småtspisende ældre er ikke omfattet af tilskudsordningen, da det nedsatte kostindtag skal have relation til et helbredsmæssigt begrundet behov.

Det offentlige tilskud dækker 60 pct. af ernæringspræparatets pris. De resterende 40 pct. af præparatets pris, som patienten selv skal betale, svarer gennemsnitligt til udgiften til almindelig kost.

Tilskuddet er uafhængigt af patientens indkomst- og formueforhold, dog dækkes udgifterne til sondeernæring af hospitalsafdelingerne, så længe patienter er indlagt på hospital. Efter udskrivelse omfattes patienten af 40 pct. egenbetaling.

Læs mere om reglerne for tilskud