ONCA


Optimal Nutrition Care for All (ONCA) er et multistakeholder-initiativ på tværs af Europa, som har til formål at støtte faglige samfund, foreninger og patientgrupper til at gennemføre screening for risiko for sygdomsrelateret underernæring og optimal ernæringspleje- og behandling.

Kampagnen støtter nationale faglige sammenslutninger, foreninger og patientgrupper i at gennemføre ernæringsrisikoscreening og optimal ernæringspleje i deres respektive lande. Kampagnen faciliteres af European Nutrition for Health Alliance (ENHA).

FMF er den aktiv del af ONCA via MNI.