Forum for Underernæring


FMF er et aktivt medlem af Forum for Underernæring.

Forum for Underernæring arbejder politisk for en forankring af en styrket, blivende, tværgående- og faglig indsats til forebyggelse af underernæring i Danmark, så der findes varige løsninger på den udbredte underernæring blandt ældre og patienter i Danmark.

Forum for Underernæring skal:

  • styrke den offentlige debat om underernæring mellem patienter, ældre, andre udsatte grupper, fagfolk og politikere
  • sikre, at der tages politisk aktion på at reducere antallet af underernærede danskere og antallet af danskere, som er i risiko for at blive underernærede
  • facilitere, at aktørerne i forummet indgår i konkrete indsatser på tværs af forummet.